Huisregels voor gebruik van theater De Hasselbak 

Voor het gebruik van theater De Hasselbak geldt een aantal huisregels. Wij gaan ervan uit dat we ons hieraan zullen houden.

 1. Laat het theater in dezelfde staat achter als waarin je deze bij aankomst hebt aangetroffen
 2. Roken is in het gehele gebouw NIET toegestaan
 3. Drankjes worden alleen in de foyer genuttigd. Kopjes, glazen en flesjes worden NIET meegenomen naar de theaterzaal
 4. Toneelverlichting wordt alleen door mensen van de techniek (en dan alleen tijdens de generale repetitie en uitvoeringen) gebruikt
 5. De gordijnen (poten) worden alleen door mensen van de techniek verhangen
 6. Consumpties worden betaald of op de daarvoor bestemde formulieren genoteerd en later afgerekend
 7. De nootjes, hapjes etc. worden alleen bij voorstellingen gebruikt

Bij aankomst:

 1. Twee schakelaars bij de voordeur voor toilet en foyer
 2. In de meterkast zit op ooghoogte de schakelaar van de TL in de zaal (rechter schakelaar)
 3. Als de verwarming aan moet, het maantje op de thermostaat (links achter bij de trap naar zolder) indrukken om 3 uur warmte te krijgen. Indien nodig nogmaals indrukken
 4. Heeft de vaatwasser gedraaid? Dan is het fijn als je deze leeg maakt
 5. Instructie voor het koffiezetapparraat hangt aan de wand in de keuken naast het apparaat

Bij vertrek:

 1. Licht uit (2 schakelaars bij de voordeur, TL in de zaal (meterkast), lampje onder keukenkastje (op de lamp zelf), denk ook aan de kleedkamer, toilet achter en zolder. (de lampen in het raam en naast de bank mogen aanblijven: deze zitten op een tijdschakelaar)
 2. Vuile vaat in de vaatwasser. Is deze (bijna) vol, dan de vaatwasser graag aanzetten bij voor vertrek (zie instructie naast het koffiezetapparaat)
 3. Denk eraan de deur goed op slot te doen !

Hoe werkt de verlichting?

 • Naast de voordeur bevinden zich twee lichtschakelaars toiletten incl voorportaal (links) hal/garderobe en bar (rechts)
 • De TL-verlichting van de zaal bevindt zich in de meterkast (ooghoogte; rechter schakelar)
 • Het buitenlicht zit links van de schakelaar van het TL-licht
 • Onder de keukenkastjes bevindt zich een lichtpunt met een schakelaar op dit lichtpunt
 • De verlichting in de vensterbank en schemerlampen naast de banken worden door een tijdschakelaar bediend.

In geval van nood en/of vragen contact opnemen met:

 • Berry Ruisendaal 06-53245165, Wim Kroes 06-13037462 of Dean van Koningsveld 06-17489007
 • Politie 0900-8844 of 112 voor spoedeisende hulp

NB voor sleutelhouders van Theater De Hasselbak

Indien je in het bezit bent van een sleutel gelden een aantal additionele regels:

 • Bij verlies van de sleutel dit DIRECT melden. Bel Wim, Dean of Berry en stuur een mail naar beheer@hasselbak.nl
 • Bij verlies van de sleutel moeten wij het slot en alle sleutels vervangen. De kosten hiervoor zullen wij helaas op je moeten verhalen. Dus wees svp zuinig op je sleutel.
 • Voor gebruik van theater De Hasselbak is toestemming van de commissie De Hasselbak nodig. De reguliere repetities en uitvoeringen worden bij de programmering besproken en vastgesteld.
 •  Je kunt De Hasselbak altijd in, maar denk eraan dat De Hasselbak al door anderen in gebruik kan zijn en je om die reden niet terecht kunt. Dit voorkom je door onderstaand proces te volgen:
 • Incidenteel gebruik van De Hasselbak kan slechts na goedkeuring van de commissie De hasselbak. Een aanvraag kan worden gedaan door een mail met het verzoek te sturen aan beheer@hasselbak.nl Een bevestiging of gebruik mogelijk is zal binnen 3 dagen per mail volgen.
 • Reserveringen van De Hasselbak worden vastgelegd in de “Hasselbak Agenda” op de website.