INDIENEN VAN EEN DECLARATIE

1. Vanaf heden zullen declaraties ingediend moeten worden middels het daarvoor bestemde declaratieformulier.

2. Het declaratieformulier is hier te downloaden 

3. Vul zo compleet mogelijk het declaratieformulier in:

 • a. Aanvrager: < Naam van de aanvrager >
 • b. Contactpersoon: < eventueel contactpersoon, bv de regisseur, een commissielid, ect >
 • c. Referentie: < bv een referentienummer van een rekening van een leverancier >
 • d. Declaratienummer: < in te vullen door de penningmeester >
 • e. Bankrekeningnummer: < compleet in te vullen, dus IBAN >
 • f. Aantal bijlage: < aantal bonnen die aan de declaratie toegevoegd zijn >
 • g. Nr: < volgnummer 1, 2, 3 etc
 • h. Omschrijving declaratie: < wat is er aangeschaft? >
 • i. Bedrag: < bedrag van de declaratie (per volgnummer) >
 • j. Nota: < nota aanwezig? >
 • k. Budgetcode: < geef hier de budgetcode aan volgens onderstaande tabel op het formulier >
 • l. Toelichting: < hier kan een toelichting gegeven worden, bv de titel van de productie >
 • m. Locatie: < de locatie van de gedeclareerde spullen (indien van toepassing)

4. Na invulling graag het formulier ondertekenen en aan de penningmeester aanbieden. Dit kan op de volgende manieren

 • a. Stuur het formulier ingevuld met de originele nota’s naar: Deo et Arti – Postbus 26 – 3755 ZG – Eemnes
 • b. Afgeven aan de penningmeester